cervixes شماره استفاده اینترنتی کارت بانکی

cervixes: شماره استفاده اینترنتی کارت بانکی پلیس فتا سایبری سرقت دستگیری

گت بلاگز وب‌گردی مهلت پرداخت دیه چقدر است؟

مهلت پرداخت دیه، از وقت وقوع جنایت در عمد موجب دیه، یک سال قمری هست. توافق | جنایت | قانون | بپردازد | پرداخت دیه | دانشنامه حقوقی | دیه | مهلت پردا

مهلت پرداخت دیه چقدر است؟

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به باعث جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است هست.

عبارات مهم : توافق
بر اساس قانون فرد مجرم جهت پرداخت دیه دارای فرصتی است که بتواند این دیه را پرداخت کند. بنابراين نمى توان مجرم را تحت فشار قرارداد كه كل ديه را ظرف چند روز يا مقداری از آن را در وقت محدودى بپردازد.

در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: مهلت پرداخت دیه، از وقت وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده است باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له مکلف به قبول آن هست.

ماده ۴۸۹- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۰- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت وقت پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده است باشد.

ماده ۴۹۱- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

منبع:میزان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: توافق | جنایت | قانون | بپردازد | پرداخت دیه | دانشنامه حقوقی | دیه | مهلت پرداخت دیه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog